• Orkest1
  • B-orkest home
  • Kerk
  • AMV
  • Togido trompet

Nieuwsbrief september 2009

Oud papier.

De volgende oud papier actie staat gepland op woensdag 28 oktober.

We verzamelen ons bij de container op de parkeerplaats achter het oude sportveld.

Aanvang actie 18.30 uur.

Omdat de dagen korter worden is het al op tijd donker s’ avonds. Om de veiligheid voor jezelf en anderen te waarborgen is het noodzakelijk om goed uit te kijken als je moet oversteken en draag een hesje.

De vereniging stelt bij de oud papier actie vier veiligheidshesjes ter beschikking. Helaas is één van de hesjes per ongeluk mee genomen naar huis. Heb je deze toevallig thuis liggen geef dat dan even door.

Info penningmeester omtrent oud papier.

Er is de laatste maanden weer flink wat oud papier verzameld door de vereniging.

Even een kort overzichtje:

13-05-2009 12.180 kg E384,32

22-06-2009 12.640 kg E401,95

05-08-2009 10.710 kg E340,58

16-09-2009 12.640 kg E405,13

Bedankt voor jullie inzet.

Donateursactie/ actielijst.

Deze actie start in de maand november. Op de actie lijst staat precies vermeld wat er van je wordt verwacht. Deze lijst heb je reeds ontvangen. Is dit niet het geval neem dan contact op met Wilma Zandvoort 0592-265840, of kijk op de site www.togido.nl

Website.

Zoals je hebt kunnen zien is deze veranderd. We kunnen wijzigingen nu zelf aanbrengen op de site. Voorheen liep dit over verschillende schijven en dat had tot de consequentie dat info laat of niet bij de leden aankomt.

Gebruikersnaam en wachtwoord is op dit moment nog het zelfde, maar dat wordt t.z.t. ook veranderd.

Contactavond.

De uitnodigingen voor de contactavond van de muziekvereniging zijn/ worden uitgereikt.

Deze avond is bedoeld om op een andere manier dan gebruikelijk contacten te kunnen leggen met je medemuzikant en zijn of haar partner.

Voorheen zagen we dat voornamelijk leden van het orkest meegingen.

Via deze weg vraag ik de leerlingen om zich ook voor deze leuke avond op te geven en zodoende de overige leden van de vereniging beter te leren kennen.

Voor vragen over de contactavond kun je, je richten tot:

Lydia te Bos 06-43565240 of Petra Oosterhuis 0599-565652.

Scholenproject.

De vereniging start samen met het ICO in oktober een scholenproject op de Gieterschool in Gieten.

Dit project is ontwikkelend voor de groepen 6 van de basisschool en de stof is gehaald uit het Windkracht 6 project.

Dit scholenproject bestaat uit drie faces.

Face 1: 4 lessen op school binnen schooltijd gegeven door een AMV docent van het ICO.

Dit traject eindigt in een scholen concert waar onze vereniging bij aanwezig zal zijn. Hiervoor studeren we nu o.a. de nummers Rosanna en het Wiegelied voor in. Dit concert vindt plaats op een dinsdag in november. Hierna kunnen de leerlingen zich opgeven voor face 2. Dit zijn zo’n 15 lessen op school. Deze worden gegeven na schooltijd en zijn vrijwillig. Gedurende deze face zullen een enkele muzikant worden uitgenodigd om met zijn of haar instrument langs te komen. Na deze face (in april) komt de vereniging weer in beeld. Hierna kunnen de leerlingen zich opgeven voor de reguliere lessen.

Als dit project dit jaar goed verloopt dan kan deze volgend jaar worden uitgebreid naar de andere scholen van Gieten.

Scholenproject Eext.

Deze wordt waarschijnlijk gehouden in januari. Ook dan worden er 4 lessen gegeven onder schooltijd maar dan aan leerlingen van de groep 4 en 5. Dit project eindigt in een bezoekje van onze leerlingen. Eventueel aangevuld door enkele vrijwilligers. ( Hier komen we op terug )

Ook deze leerlingen kunnen zich hierna opgeven voor de reguliere lessen.

We hopen doormiddel van deze projecten meer muzikanten binnen onze vereniging te kunnen toelaten.

Dweilorkest.

Onze vereniging bezit al weer een geruime tijd een eigen dweilorkest. Opgetreden wordt vooral bij markten optochten enz.

Na het wegvallen van enkele leden voor dit orkest werden de optredens steeds moeilijker te volbrengen. Alle zeilen moesten dan worden bijgezet om een optreden naar een goed einde te brengen.

Voor de vakantie is hier binnen het bestuur goed over gesproken en zijn de volgende afspraken noodzakelijk.

We hebben het optreden van 5 en 6 september aangegrepen als pijl data. Dit is erg goed verlopen.

De optredens zijn zeer tot de wens van de vereniging en organisatie verlopen.

Wat hebben we gedaan:

·                                 Het dweilorkesten boekje is aangepast. De onzekere nummers zijn er uit gehaald. De nummers zoals maak me gek en als de morgen is gekomen zijn toegevoegd.

·                                 We hebben een schema gemaakt van muzikanten. Bij elk optreden wordt een dergelijk schema gemaakt. Missen er enkele mensen, dan gaat het optreden niet door. Dit houdt dus in dat de individuele muzikant op tijd aan Wim moet doorgeven of hij of zij kan. Op het slagwerk is op de grote trom Geertje Knijp toegetreden. Het is voor Geertje erg moeilijk om de repetities van het orkest te volgen i.v.m. bedrijfswerkzaamheden van haar man. Toch wil zij muzikaal bezig blijven en is er voor gekozen om Geertje meer bij het dweilorkest in te zetten.

·                                 Als de basis klopt dan wordt deze naar behoeven uitgebreid met gastmuzikanten. Deze personen zullen regelmatig worden uitgenodigd en ook mee repeteren..

·                                 De repetitie voor het dweilorkest is niet op de dinsdag na de gewone repetitie maar op de maandag. Hiervoor wordt ook een schema gemaakt. Ons boekje bevat nog enkele leuke nummers die we nog niet goed hebben gerepeteerd. Dat wordt dan aangepakt.

Sinterklaasintochten.

De organisatie van Gieten heeft besloten om hun intocht een week op te schuiven. Dit heeft als consequentie dat wij niet met het zwarte pieten orkest meer kunnen meespelen in Gieten.

De intocht van Gieten op 14 november vervalt dus van de agenda.

Zaterdag 21 november spelen we s’morgens in Borger en ’s Middags in Rolde. We lunchen in het verenigingsgebouw in Eext.

Kerst / uitvoering

Het kerst/ uitvoering repertoire wordt binnenkort uitgereikt. Info hierover komt later.

Toegang leden

Legetøj og BørnetøjTurtle