• Orkest1
  • B-orkest home
  • Kerk
  • AMV
  • Togido trompet

Nieuwsbrief december 2009

 

Nieuwsbrief muziekvereniging T.O.G.I.D.O. Eext

December 2009

Het jaar loopt bijna ten einde. Even een terugblik.

We kunnen zeggen dat we als vereniging een erg succesvol jaar hebben gehad. De uitvoering (die helaas niet zo erg druk bezocht was) was muzikaal gezien erg succesvol. Zowel de inbreng van de leerlingen als van het orkest werd fantastisch ontvangen door het publiek.

Ook de zomerconcerten waren erg goed. Geen absentie onder de leden en het orkest had speciaal voor deze concerten een erg leuk en gevarieerd programma ingestudeerd. Ook hebben we dit jaar een zomerconcert gegeven in de tuin bij Gradus Vedder.

Het Pinksteroptreden (Ossengames) was ook zeker voor herhaling vatbaar. Of we dit weer samen met de koren doen moet nog worden bekeken.

Na (een succesvol verlopen) Aa en hunze concert hebben we ons als vereniging vooral gestort op de scholenprojecten. Windkracht zes liep dit jaar op de Gieterschool in Gieten. Verder hebben we als vereniging de BSO bezocht in Eext. Paula is dit jaar op school gestart met een groep van 6 AMV leerlingen.

De acties zijn dit jaar ook perfect verlopen. De actie lijst werkt erg goed, en er waren weinig tot geen organisatorische problemen. Deze lijst is ten alle tijde te zien op onze site www.togido.nl We hebben dit jaar ruim 5000 kilo oud papier meer opgehaald dan vorig jaar om deze tijd. De inkomsten zijn helaas wat lager. Dit komt vooral omdat het papier vorig jaar veel meer opbracht.

De donateurkaarten en de potgrondactie hebben dit jaar net zoveel opgebracht als vorig jaar.

De verenigingsavond in mei viel qua publiek tegen. Bij de contactavond konden we rekenen op veel belangstelling van de leden. We zijn dit jaar naar Grolloo geweest. Het Sinterklaasfeest in november was weer fantastisch. Buiten onze leerlingen/ (klein)kinderen zijn ook de AMV leerlingen van de basisschool hiervoor uitgenodigd. Ons pietenorkest speelde dit jaar ook weer bij de intocht in Eext.

We treden dit jaar niet op met kerst. Dit is erg jammer, maar geeft ons wel meer tijd om ons optreden van 6 maart met Wia Buze goed in te kunnen studeren. Deze wordt in maart gehouden in de gymzaal in Eext.

We zijn als vereniging op de goede weg. Dit wordt vooral mogelijk gemaakt omdat de vereniging door de leden wordt gedragen. Als bestuur ondervinden we veel medewerking van onze leden (groot en klein) in de activiteiten die we ontplooien.

Wel moeten we wel beseffen dat de repetities erg belangrijk zijn. Omdat we een vrij kleine vereniging zijn wordt het al erg moeilijk als twee of drie personen absent zijn. De afmelding gaat verder goed, maar houdt zelf wel goed in de gaten dat je erg wordt gemist.

Fijne feestdagen.

Namens het bestuur:

Lourens Braams, voorzitter.

Taakverdeling bestuur.

In het leden menu op de site vinden jullie een hoofdstuk taakverdeling bestuur. Via deze weg willen wij jullie op de hoogte houden van de diverse functies/ taken van de bestuursleden. Ook vinden jullie hier het mailadres van de betreffende bestuursleden.

Website.

Plaatsing van info over de vereniging wordt gedaan op onze website. Deze wordt wekelijks bijgehouden. Bezoek dan ook regelmatig onze site zodat je ten alle tijde op de hoogte bent van de activiteiten en de data van onze vereniging.

Uitvoering.

Zoals je hebt kunnen lezen in de vorige nieuwsbrief wordt de uitvoering van 2010 gehouden in de gymzaal in Eext. Momenteel gaan er veel verhalen door het dorp dat we niet naar café ’t Centrum gaan i.v.m. de te betalen huur van E100,- Dit is natuurlijk niet waar.

We wijken uit naar de gymzaal om een nieuwe constructie uit te gaan proberen.

We mogen toch aannemen dat we hier verder vrij in zijn.

De organisatie, indeling zaal en de catering gaan op 6 maart in het geheel via de vereniging.
Er komt een groot toneel voor het orkest, leerlingenorkest en Wia Buze compleet met verlichting.

Na de uitvoering van vorig jaar is gebleken dat de ruimte destijds na het vergroten van het toneel nog steeds te klein was. We zijn dit jaar dus genoodzaakt om het toneel nog groter te maken. Deze ruimte+ de rokershok gaan af van de zaal. Omdat de zaal daardoor kleiner gaat worden vermoeden we dat we de te verwachten gasten niet kwijt kunnen.

Natuurlijk beseffen we wel dat deze manier veel organisatie gaat kosten. Het bestuur is inmiddels gestart met de voorbereiding, en zal t.z.t. ook wel enige inbreng van de leden vragen.

Op de jaarvergadering van april 2009 hebben we de uitvoering van 2009 geëvalueerd. We zijn in 2009 helaas tegen problemen aangelopen waar we niets aan kunnen doen. Dit heeft vooral te maken met de verstrekking van de consumpties. De mening van de aanwezige leden was dan ook verder duidelijk, en heeft deze keuze doen vergemakkelijken.

Echter, dit mag niet als hoofdreden worden aangemerkt.

We hebben het café op een keurige manier afgezegd voor DIT JAAR. Het is nog helemaal niet zeker dat dit blijvend is.

Momenteel gaan er dus verhaaltjes door ons prachtige dorpje. Op zich niet zo vreemd. Dit was te verwachten omdat het momenteel al niet zo lekker loopt met het café en omdat we de locatie van de uitvoering op de donateurkaart hebben gezet. We gaan er vanuit dat de reden verder duidelijk is, en dat eventuele vragen aan jullie over de uitvoering verder duidelijk kan worden toegelicht.

Inleveren muziekstukken orkest.

Op de site staat onder repertoire de namen van de stukken die het orkest momenteel in de tas moet houden. De rest kan in alfabetische volgorde onder vermelding van je naam worden ingeleverd.

Verkoop oude instrumenten.

De vereniging heeft enkele verouderde instrument te koop gezet.
Als eerste willen we de leden de kans geven om een instrument aan te schaffen.
Voor info hierover kun je terecht bij Bennie Meinders of Treja Enting.

Aanschaf lampjes.

Het bestuur heeft besloten om nieuwe lampjes aan te schaffen voor op de standaard. Momenteel hebben we exemplaren die met behulp van snoeren op stroom werken, maar deze passen niet meer op alle standaards. De lampjes blijven in het bezit van de vereniging en worden opgeslagen in het Verenigingsgebouw. De leden krijgen ze in bruikleen en worden per optreden uitgedeeld.

Foto’s.

Omdat de hostingpartij van onze site bepaalde onderdelen niet ondersteunde konden we deze niet of slecht plaatsen. We zijn met onze site verhuist naar een andere partij. Vanaf heden zijn foto’s beter te plaatsen en kunnen we meer doen met de site.

Dweilorkest.

We zijn gevraagd om een kort optreden te gaan verzorgen bij de afscheid van hoofdmeester Anton Postema van de Prins Willem Alexander school in Eext. We willen hier graag bij aanwezig zijn omdat we als vereniging via Anton een uitstekende instap mogelijkheid hebben gekregen binnen de school. Denk o.a. aan de scholenprojecten. Verder hebben we nauw samengewerkt met de organisatie van het kerstoptreden Kerstfeest op de brink, enkele jaren terug. Ook zal de nieuwe directeur waarschijnlijk aanwezig zijn die avond, kennen we die ook alvast (kan altijd handig zijn)

De dweilorkest leden hebben hierover inmiddels bericht gehad.

Oud papier actie.

De volgende oud papieractie staat gepland op woensdag 13 januari.

We starten om 18.30 uur op de parkeerplaats achter het oude sportveld.

Pakkers: Henk Enting en Petra Oosterhuis
Ginie Kamping en Marko Martens
Reserve: Sander Bouwman.

Er wordt deze maand GEEN papier opgehaald bij camping de Hondsrug.

Vaste container.

De vaste container wordt aan het eind van december opgehaald door de Firma van den Hende.

Dit doen we om geen risico te lopen dat de container gedurende de jaarwisseling in de brand wordt gestoken.De nieuwe wordt pas in de loop van januari weer geplaatst. Wil je echter je overtollig papier nog even voortijdig kwijt neem dan contact op met het bestuur.

Donateurkaarten.

Zorg er voor dat het geld en overige info van deze actie deze maand ingeleverd is bij de penningmeester. Treja Enting Haverlanden 8 in Eext.

Extra repetities orkest.

Er zijn voor het orkest twee extra repetitieavonden gepland op de maandagen:

18 januari en 1 februari.

Deze repetities zijn in het Verenigingsgebouw.

In memorium.

Op 3 oktober 2010 is ons erelid Hendrik Speelman uit Delfzijl overleden.

Hendrik was actief bij onze drumband.

Omdat hij zijn sporen binnen de vereniging wel had verdient is hij bij het verlaten van de drumband (omdat hij ging verhuizen naar delfzijl) gehuldigd tot erelid van onze muziekvereniging.

In de één en dertig jaar dat hij uit Eext weg was heeft hij slechts één uitvoering van T.O.G.I.D.O. gemist. Trouw kwam hij elk jaar naar Eext om onze uitvoering te bezoeken.

De laatste jaren werd dit door ziekte wat zwaarder, maar toch kwam hij elk jaar. Via de voorzitter was er tot op het eind nog steeds telefonisch contact met hem en werden eventuele veranderingen in zijn gezondheid doorgegeven naar de leden van het orkest. Regelmatig werd er van de vereniging steun betuigt doormiddel van een kaart.

Hij had op het eind van zijn leven nog twee wensen wat hij nog graag wilde en dat was onze uitvoering van 2009 bezoeken en het vieren van zijn verjaardag.

Hij is aanwezig geweest bij onze laatste uitvoering. De cd die is gemaakt van de uitvoering heeft hij later van de vereniging gekregen. Hier was hij erg blij mee.
Zijn verjaardag heeft hij helaas net niet meer meegemaakt.

Hendrik was altijd erg betrokken met de vereniging en was ook erg blij met ons contact en de steun die hij voelde doormiddel van de kaarten.

De voorzitter is namens de vereniging aanwezig geweest bij de crematie van Hendrik.
Bij monde van de nabestaanden werd duidelijk hoe belangrijk T.O.G.I.D.O. voor hem was.

 

Toegang leden

Legetøj og BørnetøjTurtle