• Historie1
  • Historie4
  • Historie2
  • Historie3

Historie

Op 4 februari 1928 is de muziekvereniging T.O.G.I.D.O ( tot ons genoegen is deze opgericht ) opgericht door de heren Hendrik Schuiling, Hendrik Moek, Albert Lanjouw en Bareld Hollander. De vereniging bestond destijds uit één onderdeel namelijk “De Fanfare”.

Historie

Foto reportage zie onderin deze pagina.

Majorettes en de drumband.
In 1956 werd de vereniging versterkt met een drumband. Later gevolgd door de oprichting van een majorette-peloton in 1965. De vereniging groeide en groeide, en vele optredens werden gezamenlijk verzorgd. De ledentop werd behaald in de jaren zeventig/tachtig.

In deze periode werd ook de boerenkapel opgericht met als naam de Blaozende dorpsvlegels. (Deze naam wordt nu gebruikt voor het dweilorkest) Vele avonden werden door deze groep muzikaal gevuld . Als boerenkapel is ook meegewerkt aan de dubbel-LP “Blaasfestival Nr 2 “. Ook was men in deze hoedanigheid aanwezig op de braderie. Muziek, koffie en knieperties waren jaren goed voor een gezellige dag.

Na 1984 zag je een terugloop in het ledental. Steeds meer hobby’s konden door de jeugd worden beoefend zodat de animo voor de muziek terug liep. Het eerste bleek dat bij de majorettes. Ongeacht de verwoede pogingen om deze groep aantrekkelijker te maken voor de Eexter jeugd zag men de groep steeds kleiner worden totdat deze in 1989 werd ontbonden.

Historie

 

Historie

A-Orkest.
T.O.G.I.D.O. moest verder met twee groepen. In 1996 werd onze vereniging uitgenodigd voor een optreden in Opocno  ( Tsjechië). (De zustergemeente van de voormalige gemeente Gieten). Het orkest is in al die jaren eigenlijk constant geweest wat betref het ledental. Dit gold helaas niet voor de drumband.

Werd de drumband nog verrijkt met melodisch slagwerkinstrumenten zodat men als melodisch slagwerkensemble verder kon gaan, het mocht niet meer baten. Met palmpasen 2000 trad de slagwerkgroep voor het laatst op met het orkest. Daarna werd deze groep ontbonden.
Het orkest ging alleen verder. Gekozen werd voor een zo breed mogelijk repertoire. Marsen, Popmuziek, Klassiek of Egerlander, het werd allemaal gespeeld. Het niveau van de stukken werd opgekrikt en er werd hard gewerkt door de leden. Door scholenprojecten en lessen via de vereniging vinden steeds meer jonge en oudere muzikanten de weg naar de vereniging.
De vereniging werd uitgebreid met een samenspeelgroep waarin muzikanten met allerlei blaas en slagwerk instrumenten kunnen spelen. Dit leerlingenorkest is een harmonie/ fanfare. Dit houdt in dat buiten koperinstrumenten zoals de bugel/ trompet ook houtinstrumenten zoals klarinet en dwarsfluit welkom zijn.

Blaozende dorpsvlegels

De muziekvereniging beschikte in het verleden over een kapel die bestond uit leden van het orkest. Met deze kapel werden marsen en walsen gespeeld op feesten en partijen. In een later stadium is de kapel nog een keer omgevormd tot de osb band ( oostermoer show band ) die meespeelde met de oostermoer festiviteiten van dat jaar. Jaren later werd de band weer nieuw leven ingeblazen en omgevormd naar een dweilorkest. Het dweilorkest “De Blaozende dorpsvlegels” speelde op markten en braderieën. Dit orkest werd per optreden gevormd tot en volledige bezetting. Tot 2012 kwam je dit orkest regelmatig tegen als zwarte Pieten orkest bij allerlei intochten. In 2013 is gestopt met het musiceren als zwarte pieten orkest. Momenteel speelt deze groep alleen nog bij de intocht van Sinterklaas in Eext en Anderen.

Ensembles

Er zijn binnen de vereniging een tweetal ensembles samengesteld die afzonderlijk van elkaar optreden. Het koperensemble kwam men tegen bij de kerstnachtbijeenkomst op 24 december. Bij de bijeenkomst van 4 mei speelt het houtensemble in de kerk van Eext en begeleiden twee slagwerkers de stille tocht. Bij de steen spelen we  met een tweetal trompet the last Post.

Blazersklas

Werd er vroeger alleen individueel of met z'n tweetjes gelest. Tegenwoordig gebeurd het ook met meerdere kinderen tegelijk in de blazersklas. Natuurlijk worden er ook individuele lessen aangeboden.

De blazersklas was voor onze vereniging voortgekomen uit een uitstekend verlopen leerlingen project. De AMV lessen op school werden met 12 kinderen doorlopen en afgesloten. 7 kinderen stroomden gelijk door in de blazersklas.

B orkest (Leerlingenorkest)

Dit orkest is gestart om alle leerlingen van onze vereniging te kunnen laten samenspelen. Individuele leerlingen en blazersklas die reeds enige tijd les hebben gehad  en hebben gespeeld in het C orkest zijn hierin samengevoegd.

C orkest( startersorkest)

Dit orkest is gestart om leerlingen die net zijn gestart samen te laten spelen. Na deze periode vloeien de leerlingen automatisch naar het B orkest.

Ledenbestand

Het ledenbestand veranderde in de loop van de jaren wel. Werd er in het begin met een kleine groep gestart veranderde dit gedurende de oorlogsjaren. De vereniging werd zo klein dat er destijds samen werd gespeeld met de m.v. Van Annen. De dirigent stond namelijk voor beide orkesten. Na deze noodgedwongen samenwerking gingen beide vereniging later afzonderlijk weer verder. Het ledenbestand van onze vereniging groeide gestaag door het vormen van een drumband en later een majorettepeloton. In de hoogtijdagen zaten we op zo'n 60 leden. Na het wegvallen van de majorettes en later de drumband bleef het orkest over. Het aantal leden van het orkest  bleef redelijk gelijk. Momenteel zit de vereniging goed in de lift. Enkele volwassen muzikanten weten onze vereniging te vinden en er starten veel leerlingen. 

 

 

Foto-impressie van de muziekvereniging in Eext door de jaren heen met achtergrondmuziek door T.O.G.I.D.O.

Legetøj og BørnetøjTurtle